ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ link 2023 gruhalakshmi yojana application from in kannada

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ link 2023 gruhalakshmi yojana application from in kannada

ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳಾ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 2000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು…