ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಹಜ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಹರ್ ಘರ್ ಯೋಜನೆ 2024 | Sahaj Bijli Har Ghar Yojana in Kannada

Table of Contents

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ 2024: ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ)

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಹಜ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಹರ್ ಘರ್ ಯೋಜನೆ 2024: ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಹ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ತರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಆ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಇಂದು ಮಾತನಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಯೋಜನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಹಜ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಹರ್ ಘರ್ ಯೋಜನೆ 2024

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ( ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ) 2024

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ
ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸಹಜ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಹರ್ ಘರ್ ಯೋಜನೆ
ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ 2017
ಉದ್ದೇಶ ಬಡ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸುವುದು
ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ http://www.saubhagya.gov.in/dashboard

ಏನಿದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ? (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಹಜ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಹರ್ ಘರ್ ಯೋಜನೆ 2024)

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2017 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡೊದಾದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ

 • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ .
 • ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
 • ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
 • ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದ್ದು, ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
 • ವಿದ್ಯುತ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ

ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ( ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ )

 • ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
 • ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ದೇಶದ ಬಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
 • ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉಚಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ
 • ದೇಶದ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
 • ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
 • ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸಹಜ್ ಬಿಜ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೌರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
 • ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
 • ಇಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹3 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
 • ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ನಿಗಮವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
 • ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಪತ್ರ
 • ದೇಶದ ಬಡ ಕುಟುಂಬ.
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರದ ಮನೆಗಳು.
 • SECC 2011 ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳು.
 • SECC 2011 ರ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಗಳು ₹ 500 ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಬಾಲಕಿಯರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ

ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ Document ಗಳು

 1. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
 2. PAN ಕಾರ್ಡ್
 3. ಮತದಾರರ ಐಡಿ
 4. ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್
 5. ವಿಳಾಸದ್ xerox 
 6. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ
 7. ಫೋಟೋಗಳು

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು

ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ apply ಮಾಡಬಹುದು.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು

 • ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.
 • ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತಿಥಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 • ನೀವು ಅತಿಥಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ನೀವು ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಅದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಲಾದ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
 • ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಏನ್ರೋಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡಿಯುತಿರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅದೇನ್ನೆ ಬಳಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
 • ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಯಾವಾಗ ತಲುಪುತ್ತದೆ, ವಿದ್ಯುತ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು

 • ಆನ್‌ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯಿಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
 • ನೀವು ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
 • ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಯಾವುದೇಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
 • ನಿಮ್ಮ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಅಟಲ್ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ

ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅವರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹೇಗೆ 

 • ಮೊದಲು ನೀವು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
 • ನಂತರ ನೀವು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
 • ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪುಟವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಐಕಾನ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
 • ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ PDF ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ PDF ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.
 • ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ನೀವು ಅವರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು.
ಮುಖಪುಟಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

FAQ

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?

ಉತ್ತರ: ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ

ಪ್ರ: ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು?

ಉತ್ತರ: 2017 ರಲ್ಲಿ

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ?

ಉತ್ತರ: ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ.

ಪ್ರ: ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು?

ಉತ್ತರ: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಎರಡೂ.

ಪ್ರ: ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

Related Posts

Ayushman card update in kannada online

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಜಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ | Ayushman card update in kannada online 2024

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2024: ಫೋಟೋ, ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ, ಅದು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಜಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ | Ayushman card update in kannada online…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *